Ο Σύλλογος Τριών Ελάτων

Ίδρυση

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 2000 και η χρηματοδότηση της δράσης του προέρχεται από τις εισφορές των μελών του.

Σκοπός

Η πρώτη προτεραιότητα του Συλλόγου είναι η επανίδρυση του οικισμού Τριών Ελάτων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσβαση στο χωριό και να γίνουν κάποια χωροταξικά έργα μέσα στην έκταση του οικισμού.

Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου είναι πρώην κάτοικοι του χωριού και οι απόγονοί τους. Ο Σύλλογος απαριθμεί 272 μέλη.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κιόσης Αθανάσιος του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος: Ταγάρης Στέφανος του Γεωργίου

Γραμματέας: Τραμποσίνης Χρήστος του Δημητρίου

Ταμίας: Τάντση Αννέτα του Τραϊανού

 

Τα μέλη του Δ.Σ. κατά αλφαβητική σειρά:

Μούλη Στεφανία του Βασιλείου

Τραμποσίνης Χρήστος του Αναστασίου

Τσελεπής Αναστάσιος του Νικολάου

 

Αναπληρωματικό Μέλος του Συλλόγου:

Δέλλιος Πολυχρόνης του Ιωάννη